Taidogas vastuullisuusraportti 2023


Taloudellisesti vastuullinen
Taidogas on taloudellisesti vastuullinen yritys ja toimii kaikessa toiminnassaan Suomen lakien mukaisesti. Kaikki taloudellinen toimintamme on täysin läpinäkyvää ja hyvin kirjattua. Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille olemme luotettava toimija ja meillä on kaikesta rahaliikenteestä ajantasainen seuranta. Asiakas pystyy hallinnoimaan omaa rahaliikennettään kotisivujärjestelmämme avulla omasta profiilistaan. Mahdollistamme koira-alan asiantuntijoiden toimia oman osaamisalueensa toimijana taloudellisesti kannattavalla tavalla päätoimisesti tai lisätulon ansaitsemiseksi. 
Liikunta- ja kulttuurietuuksien käytössä toimimme viranomaisilta saamiemme ohjeiden mukaisesti.


Ekologisesti vastuullinen
Taidogaalla toimimme kestävän kehityksen mukaisesti ja käytämme toiminnassamme vain ympäristölle ja luonnolle turvallisia vaihtoehtoja ja materiaaleja. Näistä esimerkkinä esim. Hallin pohjalla oleva keinonurmimatto. Matto on täytteetön eli kumirouheeton, jolloin olemme vapaita luonnolle erittäin haitallisen kumirouheen vaikutuksilta. Kumirouhe ei myöskään ajaudu koirien elimistöön matolle pudonneiden makupalojen tai harjoituksissa käytettävien välineiden tai palkkalelujen kautta. Pyrimme käyttämään biohajoavia koirankakkapusseja jätösten siivoamiseen ja lajittelemme jätteet biojäteroskikseen.

Siivouksessa käytämme ympäristöystävällisiä pesuaineita desinfiointiin. Pesemme koirien aiheuttamia likakohtia märkäimurilla, jolloin pesuainetta tarvitaan mahdollisimman vähän. Käytämme kestoliinoja ja pyyhkeitä, jotka pesemme pesukoneessa ympäristöystävällisillä pesuaineilla. Vältämme kertakäyttöpyyhkeiden tai kertakäyttöisten koulutusvälineiden käyttöä. Käytämme niitä ainoastaan infektioaikoina välttääksemme koirien- tai ihmisten tautitartuntoja.

Meillä myytävät tuotteet ovat vastuullisilta alihankkijoilta ja tuotantoketjuilta. Teemme yhteistyötä vain kestävään kehitykseen panostavien yritysten ja toimijoiden kanssa.

Kannustamme asiakkaitamme kierrätykseen ja meiltä löytyykin koiratarvikkeiden kierrätyslaatikko, johon saa tuoda itselleen tarpeettomia ja ottaa ilmaiseksi koiratarvikkeita tai -koulutusvälineitä. Toisen roska on toiselle aarre.


Sosiaalisesti vastuullinen
Taidogas on kaikessa toiminnassaan sosiaalisesti vastuullinen yritys. Kaikilla kouluttajillamme on ajantasaiset sopimukset, joissa on otettu huomioon lakisääteiset toimintamallit. Kouluttajamme toimivat alihankkijoina oman yrityksensä kautta ja maksamme kouluttajillemme rahakorvauksen jokaisesta koulutustunnista. Taidogas ei hyväksy kouluttajilta minkäänlaista ilmaisen työn tekemistä tai talkoita työkorvaukseksi. 

Tuemme omalla osaamisellamme kouluttajia oman yrittäjyytensä aloittamisessa ja siihen liittyvissä asioissa matkan varrella. Panostamme kouluttajien ja koko yhteisön hyvinvointiin järjestämällä yhteisiä tapahtumia, koulutuksia ja TYKY-päiviä. Kouluttajien jaksaminen on meille erittäin tärkeää, joten koulutusten suunnitteluun ja niiden kehittämiseen sekä toteuttamiseen panostetaan.

Meillä työskentelee kaikenikäisiä kouluttajia, monenlaisissa elämän- ja perhetilanteissa. Sopeutamme aina toimintaamme niin, että kukaan ei tunne syrjintää ikänsä, sukupuolensa, sairauksiensa vuoksi tai millään muullakaan tavoin. Taidogas pyrkii kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuuteen ja hyviin tapoihin. Me emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua niin yrityksen sisällä kuin sen asiakkailtakaan. Työtilat ovat suunniteltu niin, että jokaisella kouluttajalla on työrauha, hänellä on tarpeisiinsa sopivat työtilat ja muotoilee työtiloja jokaiselle yksilölle sopivaksi. Kaikki wc-tilat ovat meillä unisex-vessoja sekä kouluttajille että asiakkaille.

Taidogas toimii eläimien oikeuksien puolesta ja varmistaa, että toiminta perustuu hyviin toimintatapoihin kaikessa kouluttamisessa ja koiraharrastamisessa. Kaikenlaiseen eläinrääkkäykseen tai epäasialliseen käytökseen koiria kohtaan puututaan välittömästi tarvittavin toimenpitein. Emme hyväksy minkäänlaista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua kouluttajaa, asiakkaita tai koiria kohtaan.

Taidogas toimii asiakkaiden suuntaan yhdenvertaisesti eikä hyväksy koulutuksissaan minkäänlaista epätasa-arvoa tai syrjintää. Kaikki koirat ovat meille myös yhdenvertaisessa asemassa emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää koiran ulkonäön, rodun, synnyinmaan, terveyden, iän tai minkään muunkaan perusteella kouluttajilta tai toisilta asiakkailta. Syrjintätilanteet huomioidaan ja otetaan välittömästi käsittelyyn yrityksen johdon osalta. Meille saa kaikki tulla sellaisena kuin on - tai ovat - niin kouluttajat, ihmisasiakkaat kuin koiratkin.

Vastuullisuus näkyy asiantuntemuksena ohjata jokainen yksilö (kouluttaja/asiakas/koira) sopivan koulutuksen, lajin tai aiheen pariin huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet, toiveet, rajoitteet ja tavoitteet.

Taidogas edistää koiranomistajien tietotaitoa ja koirien käyttäytymisen paranemista niin, että koirista tulee hyväksytty ja luonnollinen osa yhteiskuntaa. Koirien yhteiskuntakelpoinen käyttäytyminen edistää koiramyönteisyyttä ja parantaa laajasti ihmisten hyvinvointia.